12A2 MAKITA

przykład zamówienia/ordering example:

12A2 makita 80x6x2x12,7 D126 C75 M sucho/dry

12A2 makita 80x6x1,5×12,7 D126 C75 M sucho/dry