1A1D triple

przykład zamówienia/ordering example:

1A1D triple 125×5,5x6x32 D126/76/MIC. C125/100/75 T/P/M mokro/wet

1A1D triple 125×5,5x10x32 D126/76/MIC. C125/100/75 T/P/M mokro/wet

1A1D triple 127×5,5x7x32 D126/76/MIC. C125/100/75 T/P/M mokro/wet

1A1D triple 150×5,5x8x32 D126/76/MIC. C125/100/75 T/P/M mokro/wet

1A1D triple 200×5,5x8x32 D126/76/MIC. C125/100/75 T/P/M mokro/wet