3AA1

przykład zamówienia/ordering example:

3AA1 150x6x1/1×22 D126 C75 P sucho/dry