RODO

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem danych osobowych jest Diamentpol G. Kowalczyk J. Pijewski Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach przy ul. Granicznej 29, 40-956 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 49847, NIP 634-025-32-52, REGON 3453535, zwana dalej Administratorem. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności […]

Issues and Tips

Issue description Possible causes Proposed solution Burns working layer of the grinding wheel is taped low grinding power excessive crossfeed or infeed ineffective cooling (wet grinding wheels) grinding wheel is too hard dress the grinding wheel by use of a ceramic whetstone increase the grinding power, decrease the feed decrease the excess improve the efficiency […]