M1140

diament/diamond/Diamantszlifierka/machine/Maschine
0,25 – 0,75UVA