WI1™

przykład zamówienia/ordering example:

WI1 100x2x1,6×25 D54 C100 T mokro/wet