WI10™

przykład zamówienia/ordering example:

WI10 100x5x4x25 D76 C100 T mokro/wet