WI11™

przykład zamówienia/ordering example:

WI11 100x4x4,5×20 D91 C100 T mokro/wet