WI2™

przykład zamówienia/ordering example:

WI2 100x3x1,8×25 D54 C100 T mokro/wet