WI3™

przykład zamówienia/ordering example:

WI3 100x3x3,3×25 D54 C100 T mokro/wet