WI4™

przykład zamówienia/ordering example:

WI4 125x2x1,6×25 D54 C100 T mokro/wet