WI5™

przykład zamówienia/ordering example:

WI5 125x3x1,8×25 D54 C100 T mokro/wet