WI6™

przykład zamówienia/ordering example:

WI6 125x3x3,3×25 D54 C100 T mokro/wet