WI8™

przykład zamówienia/ordering example:

WI8 150x3x2x25 D54 C100 T mokro/wet