WI9™

przykład zamówienia/ordering example:

WI9 100x4x4x25 D76 C100 T mokro/wet