Problemy i porady

Opis problemu Możliwe przyczyny Proponowane rozwiązanie Powstawanie przypaleń warstwa robocza ściernicy jest zaklejona niska moc szlifowania nadmierny posuw poprzeczny lub wgłębny nieefektywne chłodzenie (ściernice do pracy na mokro) zbyt wysoka twardość ściernicy obciagnąć ściernicę za pomocą osełki ceramicznej zwiększyć moc szlifowania, zmniejszyć posuw zmniejszyć naddatek poprawić efektywność chłodzenia zmienić ściernicę na bardziej miękką lub o […]