Opis problemu Możliwe przyczyny Proponowane rozwiązanie
Powstawanie przypaleń
 • warstwa robocza ściernicy jest zaklejona

 • niska moc szlifowania

 • nadmierny posuw poprzeczny lub wgłębny

 • nieefektywne chłodzenie (ściernice do pracy na mokro)

 • zbyt wysoka twardość ściernicy
 • obciagnąć ściernicę za pomocą osełki ceramicznej

 • zwiększyć moc szlifowania, zmniejszyć posuw

 • zmniejszyć naddatek

 • poprawić efektywność chłodzenia

 • zmienić ściernicę na bardziej miękką lub o mniejszej koncentracji ziarna
 • Niska trwałość, szybka utrata kształtu
 • zamała twardość ściernicy

 • za mała koncentracja ziarna

 • nieefektywne chłodzenie

 • zbyt niska prędkość obwodowa ściernicy

 • ściernica nie jest wyważona

 • ściernica nie jest cylindryczna

 • drgania w układzie kinematycznym szlifierki
 • zwiększyć twardość

 • zwiększyć koncentrację ziarna

 • poprawić efektywność chłodzenia

 • zwiększyć prędkość obwodową ściernicy

 • wyważyć ściernicę

 • wyrównać ściernicę

 • zmniejszyć parametry skrawania, zlecić przegląd szlifierki
 • Wysoka chropowatość szlifowanej powierzchni
 • zbyt duży rozmiar ziarna

 • nieefektywne chłodzenie (zabrudzone chłodziwo)

 • zbyt niska prędkość obwodowa ściernicy
 • zastosować ściernicę z drobniejszym ziarnem

 • poprawić efektywność chłodzenia

 • zwiększyć prędkość obwodową ściernicy