Popis problémuMožná příčinaNávrh řešení
Vznik pálení
 • pracovní vrstva kotouče je zalepená

 • malý výkon broušení

 • příliš velký posuv příčný nebo hloubkový

 • slabé chlazení (kotouče za mokra)

 • příliš tvrdý kotouč
 • orovnat kotouč pomocí keramické

 • zvýšit výkon broušení, snížit posuv

 • snížit přídavek

 • zlepšit efektivitu chlazení

 • vyměnit kotouč za kotouč s menší tvrdostí nebo
 • Slabá trvanlivost kotouče, rychlé opotřebení hrany, tvaru
 • příliš měkký kotouč

 • příliš malá koncentrace diamantu

 • slabé chlazení

 • příliš malá obvodová rychlost kotouče

 • házení kotouče

 • kotouč není cylindrický

 • chvění v systému brusky
 • vyměnit za tvrdší kotouč

 • zvýšit koncentraci diamantu

 • zlepšit efektivitu chlazení

 • zvětšit obvodovou rychlost kotouče

 • vyvážení kotouče

 • vyvážení kotouče

 • snížit parametry broušení, prohlédnout brusku
 • Vysoká drsnost broušeného povrchu
 • příliš velká velikost zrna

 • slabé chlazení ( zanesené chladící médium)

 • příliš malá obvodová rychlost kotouče
 • použít kotouč s nižší zrnitostí

 • zlepšit efektivitu chlazení

 • zvětšit obvodovou rychlost kotouče